AVALUACIONS NEUROPSICOLÒGIQUES

Les professionals de PsicoSalut Manresa estan formades per realitzar avaluacions neuropsicològiques mitjançant tests estandarditzats que permeten valorar diferents funcions cognitives i conductuals del pacient, i  diagnosticar la presència d’algun trastorn del desenvolupament.

Els trastorns que podem avaluar són:

  • Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)

  • Trastorn per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat (TDA/H)

  • Altes capacitats o discapacitat intel·lectual

  • Trastorns específics del llenguatge

  • Trastorns de l’aprenentatge

  • Trastorns de conducta

COM FUNCIONEN LES AVALUACIONS NEUROPSICOLÒGIQUES

Primera visita: entrevista exploratòria

Primera visita exploratòria per valorar la història personal i la presència o no d’indicadors del trastorn. En el cas d’infants, la visita es farà conjuntament amb els progenitors i ens coordinarem amb l’escola. Si s’observa la presència d’indicadors d’algun problema es passa a la fase d’avaluació.

Avaluació neuropsicològica completa

Inclou varies sessions per l’administració de les proves específiques per l’avaluació del trastorn i la posterior correcció i redacció d’un informe escrit amb els resultats obtinguts.

PREU

Primera entrevista: 55€ (duració 1h)

Avaluació neuropsicològica completa: 400€  (duració a determinar en funció del trastorn i consideració de la professional)

*Inclou sessions d’avaluació, correcció de les proves, entrevista de devolució i redacció de l’informe

Forma de pagament

  • primera visita a part
  • 50% del cost a la primera visita d’avaluació
  • 50% del cost a la visita d’entrega de resultats